КОВАЛЬ

Мария Ивановна

26.12.1986

Ассистент кафедры автомобильных дорог и аэродромов

Луцкого национального технического университета

Телефон: моб. +380971686343

E-mail: masha_koval@ukr.net

Родилась  26 декабря 1986 г. в пгт. Луков Турийского района Волынской области.

Образование

1993-2004 гг. - училась в Луковской школе I-III степени.

 2004-2009 гг. - студентка Луцкого национального технического университета по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»

2009-2010 гг. -  заведующая лабораториями кафедры автомобильных дорог и аэродромов Луцкого НТУ.

С 2010 года - ассистент кафедры автомобильных дорог и аэродромов.

С 15 ноября 2011 г. – аспирантка Киевского национального университета строительства и архитектуры по кафедре Городского строительства. Научная специальность 052320 « Градостроительство и территориальное планирование».

Тема диссертационной работы: «Совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры городов Западного региона Украины ( на примере города Луцка)». Научный руководитель к.т.н., профессор Рейцен Е.А.

Публикации:

1. Коваль М.І. Поліпшеня фізико-механічних характеристик бітумів шляхом їх модифікації / Коваль М.І., Жежерун В.Д. // Актуальні проблеми та перспективи науки і виробництва: зб.тез доп. ХХV наук.-техн.конф. проф.-викл. складу ЛНТУ. -Луцьк, 2010. – С. 345-347.-(Технічний напрямок), друк. арк. 0,156.

2. М.І. Коваль. Принципи інженерно-планувальних рішень організації транспортної системи Луцького району.// Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник/ Відпов. Ред М.М. Осєтрін. - К., КНУБА, 2011. - 2011. - Вип. 40. У 2 ч. - 65 с.

3. Л.О. Талах, М.І. Коваль, Р.А. Митілка. Аналіз впливу полімерно-бітумних в’яжучих на властивості дорожніх бітумів./Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник/ Відпов. Ред М.М. Осєтрін. - К., КНУБА, 2011. - 2011. - Вип. 40. У 2 ч. - 65 с.

4. М.І. Коваль, А.О. Самусік.  Підвищення фізико-механічних властивостей ґрунту при використанні добавок / Студентський науковий вісник. Серія “Природничі та технічні науки”. Науковий збірник. Випуск 3, частина 1. - Луцьк РВВ ЛНТУ, 2011. - 228 с.

5. М.І. Коваль, М.В. Киричук. Способи та методи визначення міцнісних характеристик ґрунту для розрахунку дорожнього одягу. Науковий збірник. Випуск 3, частина 1. – Луцьк РВВ ЛНТУ, 2011. – 228 с.

6. Талах Л.О., Дробишинець С.Я., М.І. Коваль. Динаміка пасажиропотоку авіаційного транспорту України.// Міжнародний науковий семінар «Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників». Збірник наукових праць –Луцьк: ЛНТУ, 2011.- С. 243.

7. М.І. Коваль, О.В.Голець. Інновації в люковому господарстві. / Студентський науковий вісник. Серія “Природничі та технічні науки”. Науковий збірни. Випуск 3, частина 1. - Луцьк РВВ ЛНТУ, 2011. - 228 с.

8.  М.І. Коваль, Понедільник С.Я. Вплив добавки «Дізол» для покращення властивостей асфальтобетонних покриттів / Студентський науковий вісник. Серія “Природничі та технічні науки”. Науковий збірни. Випуск 3, частина 1. - Луцьк РВВ ЛНТУ, 2011. - 231 с.

9. М.І. Коваль, І.М. Ясюк. Влаштування деформаційних швів в асфальтобетонному покритті./ Студентський науковий вісник. Серія “Природничі та технічні науки”. Науковий збірник. Випуск 3, частина 1. - Луцьк РВВ ЛНТУ, 2011. - 238 с.

10. М.І. Коваль, Т.В. Громнюк. Доцільність застосування цементобетону в дорожньому будівництві на сучасному етапі / Студентський науковий вісник. Серія “Природничі та технічні науки”. Науковий збірник. Випуск 3, частина 1. - Луцьк РВВ ЛНТУ, 2011. - 226 с.

11. Мария Коваль, Владимир Маликов. Кластерный анализ пассажиропотоков / Инженерия транспорта и организация перевозок: сборник статей 15-ой конференции молодых ученых Литвы «НАУКА – БУДУЩЕЕ ЛИТВЫ» , 2012 г., Вильнюс, Литва, 65–67.

12. Коваль М.І. Є.О. Рейцен. Удосконалення і розвиток планувальної організації системи вантажного транспорту у містах України / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник/Відповід. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2012.  – Вип. 45 у трьох частинах. – Частина 1. – Українською та російськими мовами.

13. Коваль М.І. Є.О. Рейцен. Оптимізація обслуговування вантажних перевезень різними видами транспорту  (на прикладі авіатранспорту) / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник /Відповід. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2012.  – Вип. 45 у трьох частинах. – Частина 3. – Українською та російськими мовами.

14. Коваль. М.И., Рейцен Е.А. Особенности движения грузового транспорта в г. Киеве / Социально-экономичиские проблемы развития и функционирования транспортных систем городов и зон их влияния: материалы ХІХ Междунар. (двадцать второй Екатеринбургской) науч.-практ. Конф. 16-17 июня 2013 г.) / науч. ред. С.А. Ваксман. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – с. 265-269.

15. М.І. Коваль,  Д.П. Боруцький. Проблеми розвитку транспортного сектору України / Тези ХХХVІ університетської студентської науково-практичної конференції «Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки»(Технічний напрямок). – Луцьк: Навчально-науковий відділ ЛНТУ, 2013. – с.501© S.Waksman, 2002